Sản phẩm

Tsp: Thớt nhựa 02
Msp:T02/11
Trong lượng(gr):1,120gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Thớt nhựa 01
Msp:T01/11
Trong lượng(gr):800gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

2/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn