Sản phẩm

Tsp: Sọt rác lớn
Msp:SL/11/02
Trong lượng:1110 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Sọt rác trung
Msp:ST/9/02
Trong lượng:780 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Sọt rác nhỏ
Msp:SN/9/02
Trong lượng:540 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

3/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn