Sản phẩm

Tsp: Đĩa bát PS7
Msp:7RND
Đường kính: 180mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Bình nước 1.6
Msp: bn
Đường kính: 115*100mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Bình đường to
Msp: SJ1
Đường kính: 150 mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Bình đường nhỏ
Msp: SJ2
Đường kính: 105 mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Bộ HTPXK bộ 4
Msp: HXK
Trọng lượng(gr): 242gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Túi phục vụ hàng không
Msp:
Trong lượng:
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Cốc PP200cc
Msp:PLC200cc/PP
ĐK miệng :72mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Bát cơm HIPS 300ml
Msp:3BWL-01
Trọng lượng: 4,5gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp đựng cơm HIPS 17.5gr
Msp:RCT01
Trọng lượng: 17,5gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Cốc rượu PS 2cl
Msp:SG01
Trọng lượng:2,4gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Thìa súp to PS 3.2gr/02
Msp:SSPN-PS02/3.2
Trọng lượng(gr) :
3.2 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP tròn G450
Msp:G450
Trong lượng/đáy: 15,2gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP tròn G300
Msp:G300
Trong lượng/đáy: 9,8gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Dĩa dài PP03/2.4gr
Msp:FRK-PP03/2.4
Trọng lượng(gr) :
2.4 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Thìa to PP03/3.0gr
Msp:SPN-PP03/3.0
Trọng lượng(gr) :
3.0 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Dao PP03/2.6gr
Msp:KNF-PP03/2.6
Trọng lượng(gr) :
2.6 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Thìa con PP02/ 1.6gr
Msp:TSPN-PP02/1.6
Trọng lượng(gr) :
1.6 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Dĩa dài PP02/2.5gr
Msp:FRK-PP02/2.5
Trọng lượng(gr) :
2.5 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Thìa to PP02/2.7gr
Msp:SPN-PP02/2.7
Trọng lượng(gr) :
2.7 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Dao PP02/2.5gr
Msp:KNF-PP02/2.5
Trọng lượng(gr) :
2.5 gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

207/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn