Sản phẩm

Tsp:Tách trà giả sứ L2
Msp:L2TT-L2-C/08
Trong lượng:34,7gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Đĩa M1-L2
Msp:ĐM1-L2-C/08
Trong lượng:58gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Khay 1/1 - L2
Msp:K 1/1-L2-C/08
Trong lượng:280gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Khay 2/3-L2
Msp:CGSM2-L2/08
Trong lượng:186gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Khay 1/2 - L2
Msp:K 1/2-L2-C/08
Trong lượng:152gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp:Khay M2 - L2
Msp:CGSM2-L2/08
Trong lượng:29gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

6/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn