Sản phẩm

Tsp: Hộp PP tròn G450
Msp:G450
Trong lượng/đáy: 15,2gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP tròn G300
Msp:G300
Trong lượng/đáy: 9,8gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP chữ nhật G750
Msp:G750/PP/09
Trong lượng/đáy: 20gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP chữ nhật 500
Msp:G500/PP
Trong lượng/đáy: 15,4gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP chữ nhật G1000
Msp:G1000/PP/09
Trong lượng/đáy: 26gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp PP chữ nhật 650
Msp:G650/PP
Trong lượng/đáy: 16,6gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

6/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn