Sản phẩm

Tsp: Hộp chocolate HC
Msp:
Trong lượng:
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp Kẹo KS/01
Msp:KS/01
Trong lượng:145g(+-5gr)
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp kẹo K0/03
Msp:K0/03
Trong lượng:54g(+-5gr)
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp oval khuyết
Msp:K0/04
Trong lượng:95g(+-5gr)
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp nhựa sò 200g
Msp:
Trong lượng:192g(+-5gr)
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp Kẹo chử nhật
Msp:TD/01
Trong lượng:82g(+-5gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Hộp kim cương
Msp:HT12/03
Trong lượng:110(+-5gr)
Chi tiết InTx Đánh dấu

7/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn