Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2011-2015)

Công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2011-2015)


                                                                                                                

Liên kết của các sản phẩm

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn