Sản phẩm

Tsp: Bàn nhựa
Msp:BCN/02/03
Trong lượng:1240gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Ghế bành
Msp:GB/01/03
Kích thước:390*320mm
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Ghế nhựa to
Msp:GT/11/02
Trong lượng:1800gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

Tsp: Ghế nhựa nhỏ
Msp:GN/11/02
Trong lượng:940gr
Chi tiết InTx Đánh dấu

4/1

© www.aplaco.com.vn Công ty Cp Nhựa cao cấp Hàng không APLACO
ĐC: Ngõ 200 - Đường Nguyễn Sơn - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam
Email: aviationplastic@aplaco.vn / Phone: +( 844 ) 38271376 - 38732470 | Fax: +( 844 ) 38730769
Thiết kế: vnpec.com.vn